Faílte Chuig Ionad Tacaíochta Oideachais Loch Garman
Welcome to Wexford Education Support Centre

  087 6160901  |   EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tá Ionad Tacaíochta Oideachais Loch Garman ar cheann de 21 Ionad Oideachais lánaimseartha agus naoi nIonad Oideachais páirtaimseartha atá suite go straitéiseach ar fud na tíre agus tá sé mar chuid de Líonra Ionad Tacaíochta Oideachais na hÉireann (ESCI).

Is é an príomhghnó atá aige soláthar a dhéanamh do riachtanais leanúnacha forbartha gairmiúla na bpobal scoile ina scoilcheantar mar a shainmhínítear san Acht Oideachais 1998 (Alt 37). Baintear é seo amach trí chláir náisiúnta a éascú thar ceann na Roinne Oideachais agus comhlachtaí agus geallsealbhóirí náisiúnta eile chomh maith le clár cúrsa áitiúil a sholáthar a chomhlánaíonn tosaíochtaí náisiúnta agus a thacaíonn le riachtanais scoileanna áitiúla. 

Programmes & Projects

TIONSCADAIL & CLÁIR

Support Networks

Líonraí Tacaíochta
Principals, Deputy Principals, SEN
To book courses please register your details. You can then login and securely book your CPD course of choice.

Newsletter / Nuachtán

Please tick the newsletter category you would like to receive, then enter your name and email.

Contact Us

Milehouse Road, Enniscorthy, Co. Wexford

EIRCODE: Y21 T271
TEL / GUTHÁN: 087 6160901
EMAIL / RIOMPHOIST: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOE (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

The ESCI (Education Support Centres Ireland website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.

Wexford Education Support Centre

Ionad Tacaíochta Oideachais Loch Garman

Location. Suíomh

Milehouse Road, Enniscorthy, Co. Wexford

EIRCODE: Y21 T271

Transportation

Local Buses and ample carparking available

Contact us. Dean Teagmháil

Tel: 087 6160901
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Access Officer Information 

Our Access Officer,  Lorraine O’Gorman is responsible for providing or arranging for assistance and guidance to persons with disabilities accessing services provided by Wexford Education Support Centre. Our Access Officer will act as a point of contact for people with disabilities wishing to access our services. 

The contact details of our Access officer are as follows: 

  • Lorraine O’Gorman
  • Director, Wexford Education Support Centre, 
  • Milehouse Road, Enniscorthy, Co. Wexford. 
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Phone: 087 6160901


DES logo 2
NDP trans 0
Registered Charity Number 20065232